மகளிர் தின வாழ்த்துக்கள் - Magalir thinam kavithai in tamil

Find the images of kadhal kavithaigal & valentine's day tamil kavithai. You can download & share these tamil kadhal kavithaigal in social media.


பெண்மைக்கு வணக்கம்!

மார்ச் 8 - சர்வதேச மகளிர் தினம் கொண்டாடப்படுகிறது.

மகளிர் தினம் ஏன் கொண்டாடப்படுகிறது?

➤ மகளிர் தினம், பெண்களின் சாதனைகளை கொண்டாடவும், பாலின சமத்துவத்தை வலியுறுத்தவும், பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறை மற்றும் பாகுபாட்டை எதிர்த்துப் போராடவும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் மார்ச் 8 ஆம் தேதி கொண்டாடப்படுகிறது.

பெண்களின் சாதனைகளை கொண்டாடுதல்

➤ மகளிர் தினம் பெண்களின் சமூக, பொருளாதார, அரசியல் மற்றும் கலாச்சார வாழ்க்கையில் எட்டிய சாதனைகளை கொண்டாடும் ஒரு வாய்ப்பாகும்.

➤ அறிவியல், கலை, விளையாட்டு, அரசியல் போன்ற பல்வேறு துறைகளில் சிறந்து விளங்கும் பெண்களை அங்கீகரிப்பதன் மூலம், இளம் பெண்களுக்கு அளிக்க முடியும்.

பாலின சமத்துவத்தை வலியுறுத்துதல்

➤ பெண்களுக்கு இன்னும் பல சவால்கள் இருப்பதை மகளிர் தினம் நமக்கு நினைவூட்டுகிறது.

➤ பாலின பாகுபாடு, வன்முறை, மற்றும் பொருளாதார ஏற்றத்தாழ்வு போன்ற பிரச்சனைகளை எதிர்த்து போராடுவதற்கு இது ஒரு தருணம்.

➤ சமூகத்தில் ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் சம வாய்ப்புகள் மற்றும் உரிமைகள் வழங்கப்பட வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்துகிறது.

மகளிர் தினம் ஒரு முக்கியமான தினம், ஏனெனில் இது

➤ பெண்களின் சாதனைகளை கொண்டாடுகிறது.

➤ பாலின சமத்துவத்தை வலியுறுத்துகிறது.

➤ பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறை மற்றும் பாகுபாட்டை எதிர்த்துப் போராடுகிறது.

➤ பெண்களின் உரிமைக்காக குரல் கொடுக்கிறது.

பல்வேறு நாடுகளில், சர்வதேச மகளிர் தினம் பல்வேறு வழிகளில் கொண்டாடப்படுகிறது.

பொதுவான கொண்டாட்டங்கள்

➤ விழிப்புணர்வு பிரச்சாரங்கள்: பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறை, பாகுபாடு, மற்றும் சமத்துவமின்மை போன்ற பிரச்சனைகளுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் நிகழ்வுகள் மற்றும் ஊடக பிரச்சாரங்கள்.

➤ கருத்தரங்குகள் மற்றும் மாநாடுகள்: பெண்களின் சாதனைகள், சமூகத்தில் அவர்களின் பங்களிப்பு, மற்றும் எதிர்கொள்ளும் சவால்களைப் பற்றி விவாதிக்க கருத்தரங்கங்கள் மற்றும் மாநாடுகள் நடத்தப்படுகின்றன.

➤ கலை நிகழ்ச்சிகள்: பெண்களை கொண்டாடும் பாடல்கள், நடனங்கள், நாடகங்கள் போன்ற கலை நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்படுகின்றன.

➤ விருதுகள்: பல்வேறு துறைகளில் சிறந்து விளங்கும் பெண்களுக்கு விருதுகள் வழங்கப்படுகின்றன.

➤ அரசாங்க நடவடிக்கைகள்: பெண்களுக்கு அதிகாரம் அளிக்கும் புதிய சட்டங்கள் மற்றும் கொள்கைகளை அரசாங்கங்கள் அறிவிக்கலாம்.

பல்வேறு நாடுகளில் தனித்துவமான கொண்டாட்டங்கள்

➤ பிரான்ஸ்: மிமோசா பூக்களை பெண்களுக்கு வழங்குவது வழக்கம்.

➤ சீனா: பெண்களுக்கு "பாதியாக விடுமுறை" வழங்கப்படுகிறது.

➤ இந்தியா: பெண்களின் சாதனைகளை கொண்டாடும் அரசு நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்படுகின்றன.

➤ கென்யா: பெண்கள் மரங்களை நடுவது வழக்கம்.

➤ மெக்சிகோ: பெண்களுக்கு மரியாதை செலுத்தும் வகையில் ஊர்வலங்கள் நடத்தப்படுகின்றன.

வாருங்கள், சர்வதேச மகளிர் தினத்தை கொண்டாடுவோம்! பெண்மைக்கு மரியாதை! சமத்துவத்திற்கு வழி!Categories/Tags